Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Eko-rolników im. Ludwika Paca i Karola Brzostowskiego


Idź do treści

2007Projekty zrealizowane i rozpoczęte.

Finansowane przez Fundacje Biebrzańską:
Agroturystyka - Szansa Rolników

Bioróżnorodność Biebrzańska - Chronimy Stare Sady


Projekty w trakcie realizacji, która aktualnie polega na rozprowadzaniu ulotek.


Przekwalifikowanie istniejących tradycyjnych gospodarstw w gospodarstwa ekologiczne i ekoturystycznych - kampania - edukacyjno - informacyjna: materiały informacyjne. Ekorolnictwo - Ekoturystka - Szansa RolnikówTworzenie grup producenckich - kampania informacyjno - edukacyjna: materiały informacyjne. Grupy Producenckie nad Biebrzą2006Projekt zrealizowany.

Kolejny zrealizowany w 2006 roku projekt dotyczył rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. współrealizowaliśmy projekt razem z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Nazwa projektu: "Ekorolnicy na Start".

31 marca 2006r. Zarząd ASER podjął Uchwałę Nr 2 w sprawie ustanowienia Fundacji Biebrzańskiej.


2005W czwartek 29 grudnia 2005r. w sali konferencyjnej ODK w Augustowie odbyło sie nadzwyczajne WALNE ZEBRANIE członków. (Protokoł)


Projekt zrealizowany.

Od lipca do grudnia 2005 roku współrealizowaliśmy projekt "Odnowa Rzeczpospolitej Sztabińskiej" który koordynowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego. Dotyczył on dziedzin dziedzictwa kulturowego.


Miło nam poinformować o powstaniu

AUGUSTOWSKO-PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA EKO-ROLNIKÓW Im. Ludwika Paca i Karola Brzostowskiego w Augustowie.


Wszelkie formalności rejestrowe zostały przeprowadzone.
Ostatni dokument z Krajowego Rejestru Sądowego
posiada datę: 14.10.2005.

Grupa inicjatywna Stowarzyszenia Ekorolników zawiązała się 1 kwietnia 2005 roku.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego