Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Eko-rolników im. Ludwika Paca i Karola Brzostowskiego


Idź do treści

Projekty

Informacja o projekcie Bioróżnorodność Biebrzańska - Chronimy stare sady

W ramach projektu „Bioróżnorodność biebrzańska – chronimy stare sady” na terenie 11 gmin woj. podlaskiego dokonano inwentaryzacji starych sadów tradycyjnych i identyfikacji występujących w nich odmian. W gminach: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin i Trzcianne w ponad 200 miejscach oceniano 330 drzew owocowych 54 dawnych odmian jabłoni, 5 siewek tego gatunku oraz 4 starych odmian gruszy. Więcej


Ekorolnicy Chronią Bioróżnorodność

Celem projektu jest ocalenie istniejących na naszym terenie starych odmian i genotypów drzew owocowych, które sprawdziły się w naszych warunkach klimantycznych oraz okazały sie odporne na choroby i szkodniki.

 

Wykaz odmian zaokulizowanych w Mini szkółce.

 

Piszą o projekcie:

Projekt finansuje Fundacja Wspomagania Wsi


Wielu z nas nurtuje sprawa wpuszczenia na polski rynek roślin genetycznie modyfikowanych. W oparciu o decyzje zarządu i wytyczne Walnego Zebrania, przyłączyliśmy się do stanowiska wielu organizacji rolniczych ekorolniczych i ekologicznych.


Więcej o
GAZETA_nr_2_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO_-_drukNasz obecnie realizowany projekt to:

Zaakceptowane przez Fundację Biebrzańską:
Agroturystyka - Szansa Rolników

Bioróżnorodność Biebrzańska – Chronimy Stare Sady. Znajdziesz tutaj wiele interesujących informacji.
A tutaj opis efektów realizacji projektuPonieważ jedną z najważniejszych naszych potrzeb jest usprawnienie sposobu sprzedaży naszych produktów przygotowaliśmy dla

naszych członków ANKIETĘ GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO.

Nasze ulotki:

 

 

b

 

c


d

e

f

g


Powrót do treści | Wróć do menu głównego